Som ni nog vet är årets välgörenhetspartner Hungerprojektet.

Hungerprojektet är en global, ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker de människor att driva sin egen utveckling. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.

De driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Genom att stärka ledarskapet hos fattiga människor på landsbygden skapar de självförsörjande samhällen som står på egna ben, och tar sig ur fattigdom en gång för alla. I Sverige jobbas med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Hungerprojektets svenska kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Huvudkontoret ligger i New York. Här samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen.

Hungerprojektet når årligen ut till 18 miljoner människor. 2016 nådde 10 av programmen självförsörjning.

VISION

En värld fri från hunger och fattigdom. Där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över

Länk till insamlingen finner ni här:

https://se.betternow.org/en/fundraisers/stadsjakten-boras

Den som vinner årets insamling till Hungerprojektet kommer att vinna en hotellnatt på First Hotels i Göteborg!! Ett pris värt att kämpa för!

 


<< Tillbaka till listvyn