Behörighet 
För att kunna vinna och vara berättigade priser gäller följande:

 1. För att vara med I Stadsjakten, måste alla deltagare vara över 18 år.
 2. Minst en av de två lagmedlemmarna måste vara svenska medborgare och kunna uppvisa giltig legitimation i form av ID-kort eller pass.
 3. Vinnarna ska inte ha några förbehåll att delta i framtida inbjudningsrace i form av resor till utvald plats.
 4. Följande personer kan aldrig bli segrare i Stadsjakten:
 • Anställda av Stadsjakten
 • Någon anställd av företag som sponsrar tävlingen, leverantörer eller medarbetare till Stadsjakten som kan anses ha konfidentiell kunskap om tävlingen.
 • Någon nära anhörig (make/maka, sambo/särbo, syskon, föräldrar och barn oavsett var dem bor) eller medlemmar från hushållet, oberoende av släktband till dessa anställda eller individer. Gäller vid tävlingar med fler än 250 lag.

Före deltagande i tävlingen måste deltagarna underteckna och återsända en ”Waiver” till Stadsjakten innan den tidsfrist som anges i dokumentationen. Ifall inte det här sker kan det deltagande laget diskvalificeras.

Tävlingen

 1. Tävlingen är en skicklighetstävling, bestående av en serie utmaningar, som lagen måste fullfölja. Lag kan elimineras närsomhelst under hela tävlingen vid;
 2. Icke slutförandet av en utmaning, eller att inte upprätthålla eller följa reglerna för densamma. Det första laget där båda deltagarna når det utsatta målet under ramarna av tävlingen vinner, i relation till att man genomfört de utsatta utmaningarna, inte brutit några officiella och gentlemanna regler och efter ett slutligt Ok från tävlingskommittén.
 3. Om mer än ett lag kommer till en utmaning, så gäller turordningen i form av i vilken ordning lagen kom till utmaningen. Funktionären på plats har rätt till att bestämma turordning och att göra klart för deltagarna att invänta sin tur.
 4. Vid ett eventuellt oavgjort resultat har utmanings/tävlingsledaren rättigheten att anordna en utslagstävling där vinnaren blir korad som segrare i utmaningen.
 5. För alla lag som tar sig i mål, kommer officiell slutställning gälla i vilken turordning de korsade målområdet. För lag som slutar med färre utmaningar än vad som krävs, kommer slutställningen räknas efter antalet avklarade utmaningar.
 6. Stadsjakten är inte ansvarig ifall utformningen av vissa utmaningar skulle vara stötande för deltagare, eller ifall det motsäger sig moraliska eller religiösa hinder för lagmedlemmar. Oavslutade utmaningar kan resultera i att laget får söka upp en ny utmaning eller diskvalifikation.
 7. Vid fysisk skada, sjukdom, illamående, olycka eller annan händelse som kan ifrågasätta individens förmåga att på ett säkert sätt slutföra tävlingen, kan tävlingsfunktionärer eller tävlingsledare be laget avbryta tävlingen.
 8. Vid diskvalifikation har inte laget rätt eller möjlighet till priser eller återbetalning av kostnaderna associerade med tävlingen.
 9. Under tävlingens gång så måste deltagarna:
  • Följa alla lokala regler och lagar. Deltagarna bär ensamt ansvar för deras handlingar och konsekvenser av dessa under tävlingens gång.
  • Vara max 20 meter ifrån varandra, förutom ifall de blir ombedda av en funktionär eller tävlingsledare att inte så vara. Tävlingsledare och funktionärer har rättigheten att diskvalificera ett lag närhelst de anser att dessa tävlingsregler bryts eller ifall ett lag fuskar, beter sig osportsligt eller på annat sätt inte agerar som ett föredöme för andra. Vid diskvalifikation förlorar laget rätten att vinna priser och rätten att fortsätta tävlingen.

Priser

 1. Första priset i varje klass är ett gratis deltagande till ett utvalt Stadsjakten-event. De olika klasserna är:
  Bästa damlag
  Bästa herrlag
  Bästa mixat lag
  Bästa utklädsel
  Bästa enduro-lag (flest antal stämplar)
 2. Olika priser orelaterade till tävlingens moment kan finnas. Det kan närsomhelst dyka upp möjligheter att utmana en officiell tävlingsmaskot (Jakthövdingen) för extra möjligheter till prisvinster. Det kan också ske slumpvisa dragningar eller utdelningar av priser.
 3. För att ta emot priser måste de utvalda segrarna medverka vid prisceremonin. Ifall inte segrarna dyker upp vid prisceremonin avsäger de sig automatiskt sitt pris och priset går till nästa lag i turordningen.
 4. Alla priser måste accepteras som de ges, och kan inte bytas ut eller ändras till pengar. Stadsjakten behåller sig rätten att på egen diskretion hitta alternativa priser, vid eventuella händelser där segrarna inte kan ta emot priset som det ges.
 5. Vinnaren av varje pris godkänner att Stadsjakten kan använda vinnarnas namn, foto och eventuella videos i marknadsföringssyfte utan kompensation och även frigöra Stadsjakten, sponsorer och respektive medarbetare och partners från alla krav på eventuella skador eller kostnader associerade till tävlingen.

Avbrott för Filmning och eventplanering/utförande 

 1. Det är viktigt att förstå att tävlingen kan vara filmad för TV eller marknadsföringsmaterial. För att försöka få ihop allting på bästa sätt vad det gäller planering/filmning/utförande av tävlingen kan tävlingen komma att bli försenad eller omstartas, samt att vissa av tävlingsregler kan bli ändrade under tävlingens gång. Detta mandat har enbart Huvudtävlingsledaren.

 2. Stadsjakten ska göra allt för att det inte sker för-eller nackdelar vid en sådan händelse.

Extra regler 

– Vid deltagande i Stadsjakten, medger deltagarna att följa dessa officiella regler. Lag eller tävlande som inte följer regler kommer bli diskvalificerade. Stadsjakten behåller rätten att kunna diskvalificera alla lag eller medtävlare som kan åsamka dåligt rykte till Stadsjakten, dess sponsorer, anställda och funktionärer.
– Stadsjakten behåller sig rätten att kunna ändra regler under tävlingens gång för att få tävlingen så lyckad som möjlig för alla deltagare och lag. Deltagare och vinnare går med på att frigöra sig för att medverka vid marknadsföringsmaterial av Stadsjakten utan att förvänta sig kompensation.
– Deltagare får inte, utan Stadsjaktens tidigare godkännande, ge några presskonfeenser, intervjuer eller pressmeddelanden i relation till tävlingen.
– Vid eventuella framtida översatta versioner av detta dokument, kommer alltid den svenska versionen av de officiella reglerna att gälla vid eventuella oklarheter.
Tävlingen följer alla lagstadgar.